Δημιουργία PowerPoint

Η επίτευξη των επαγγελματικών σας στόχων εξαρτάται από την άρτια παρουσίασή τους. Ενισχύστε τις εταιρικές σας παρουσιάσεις και την προβολή των δυναμικών ιδεών σας με την δημιουργία ενός κατάλληλου PowerPoint στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Εξασφαλίστε ισχυρή απήχηση στο κοινό σας παρουσιάζοντας ξεκάθαρα τους στόχους και το όραμά σας.

Αναλαμβάνονται επίσης υπεύθυνα PowerPoint παρουσιάσεων πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών.

Επιλογή κατάλληλων templates, προσεκτικά σχεδιασμένα, ευανάγνωστες γραμματοσειρές με σωστή δομή και περιεχόμενο. Εκτενής γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος.

* Το κόστος δημιουργίας παρουσιάσεων PowerPoint υπολογίζεται ανά διαφάνεια (slide) και καθορίζεται από την επεξεργασία και το συνολικό αριθμό διαφανειών. Γι’ αυτό και όταν ζητηθεί να ετοιμάσουμε μια προσφορά, είναι απαραίτητο να μας στείλετε δείγμα του υλικού σας, ώστε να υπολογιστεί ο χρόνος παράδοσης και το κόστος παράδοσης.

** Σε περίπτωση που χρειαστεί η παράδοση να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία, κατόπιν συνεννόησης παρέχεται η δυνατότητα Express παράδοσης. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει προσαύξηση (15%).

*** Για την έναρξη της εργασίας δίνεται προκαταβολή ύψους 25%. Με την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή του έργου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό (Τ.Π.Υ. ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών).