Δακτυλογραφήσεις

Αναλαμβάνονται δακτυλογραφήσεις βιβλίων, ποιημάτων, άρθρων περιοδικών και εφημερίδων, συγγραμμάτων, επιστημονικών άρθρων, πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, διατριβών, χειρογράφων και κειμένων με ακρίβεια και σε σύντομους χρόνους παράδοσης.

Κατάλληλη μορφοποίηση κειμένων ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη (σωστή στοίχιση, γραμματοσειρά, διάστημα κτλ.) σωστή σύνταξη, στίξη και γραμματική.

Αναλαμβάνονται κείμενα με ιδιαίτερες απαιτήσεις, που περιέχουν σχέδια, γραφήματα, πίνακες, σύμβολα και φωτογραφίες. Με εχεμύθεια, συνέπεια και αξιοπιστία. Γρήγορα και οικονομικά.

Υψηλή ποιότητα και επανέλεγχος απόδοσης Το τελικό κείμενο ελέγχεται πάντοτε προσεκτικά σε αντιπαραβολή με το πρωτότυπο κείμενο πριν παραδοθεί σε εσάς, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα λάθους.

Διαδικασία

1

Αποστέλλετε το αρχείο/α σας μέσω της φόρμας Αποστολή υλικού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία και οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία επιθυμείτε.

2

Δακτυλογράφηση και έλεγχος πληρότητας του τελικού κειμένου.

3

Εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Ο τρόπος πληρωμής γίνεται μέσω διαδικτυακής τραπεζικής συναλλαγής (e-banking).

4

Παράδοση δακτυλογραφημένου αρχείου.

Σας αποστέλλουμε με email έναν σύνδεσμο (link) όπου θα κατευθυνθείτε ώστε να κατεβάσετε το αρχείο/α σας.

Τιμές δακτυλογραφήσεων

Δακτυλογράφηση κειμένου στα Ελληνικά
Ανά σελίδα Α4 των 300–330 περίπου λέξεων
1,20 €
Δακτυλογράφηση πολυτονικού κειμένου
Ανά σελίδα Α4 των 300–330 περίπου λέξεων
3 €
Δακτυλογράφηση μονοτονικού κειμένου από πολυτονικό
Ανά σελίδα Α4 των 300–330 περίπου λέξεων
2 €
Δακτυλογράφηση κειμένου στα Αγγλικά
Ανά σελίδα Α4 των 300–330 περίπου λέξεων
2,20 €

* Χειρόγραφο κείμενο:  + 0,40 €  στις παραπάνω τιμές ανά σελίδα.

** Για την έναρξη της εργασίας δίνεται προκαταβολή ύψους 25%. Για ποσά έως 30 ευρώ η προκαταβολή αφορά όλο το ποσό. Με την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή του έργου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό (Τ.Π.Υ. ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών).

*** Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

**** Εάν απαιτείται ειδική μορφοποίηση (εισαγωγή εικόνων, αριθμητικών δεδομένων, εικόνων, πινάκων, γραφημάτων) ή το χειρόγραφο δεν είναι ευανάγνωστο, ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση.

***** Για δακτυλογραφήσεις άνω των 80 σελίδων παρέχεται έκπτωση.