Σύνταξη Βιογραφικού (CV)

Προβάλλετε σωστά τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δεξιότητες που έχετε με ένα δυνατό και πρωτότυπο βιογραφικό σημείωμα. Ενισχύστε το βιογραφικό σας με μια προσεγμένη συνοδευτική επιστολή, περιγράφοντας με περιεκτικό και σύντομο τρόπο τα προσόντα σας, στοχεύοντας στους λόγους που σας ενδιαφέρει μια ακαδημαϊκή ή επαγγελματική θέση.

Διακριθείτε ακαδημαϊκά. Ξεχωρίστε επαγγελματικά.

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία και διαμόρφωση του βιογραφικού καθώς και της συνοδευτικής επιστολής (cover letter) που θα ξεχωρίζει στο σύστημαApplicant Tracking System (ATS – friendly). Τα ειδικά συστήματα ATS, δίνουν έμφαση όχι μόνο στη σωστή δομή αλλά και τα απαραίτητα keywords ώστε να γίνει η κατάλληλη αντιστοίχιση (matching) θέσης και βιογραφικού.

Τιμές

Σύνταξη-Διαμόρφωση Βιογραφικού Σημειώματος στα Ελληνικά
60 €
Σύνταξη-Διαμόρφωση Βιογραφικού Σημειώματος στα Αγγλικά
70 €
Σύνταξη-Διαμόρφωση Βιογραφικού Σημειώματος στα Ελληνικά και Αγγλικά
100 €
Σύνταξη Συνοδευτικών Επιστολών (Cover Letters) στα Ελληνικά
45 €
Σύνταξη Συνοδευτικών Επιστολών (Cover Letters) στα Αγγλικά
45 €

* Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.

** Για την έναρξη της εργασίας δίνεται προκαταβολή ύψους 25%. Με την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή του έργου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό (Τ.Π.Υ. ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών).